tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân ngày 27-7-1948 (15-7-1948)
Cùng toàn thể đồng bào! Anh em thương binh và gia đình tử sĩ! Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh tài …