tennguoidepnhat.net
Thư gửi Linh mục Thuyết và đồng bào xã Hưng Thái (Yên Bái) (10-9-1948)
Gửi cụ Linh mục Thuyết và đồng bào lương giáo xã Hưng Thái, huyện Trấn Yên (Yên Bái), Cảm ơn cụ và đồng bào đã gửi biếu tôi cao và mật ong. Tôi mong rằng với sự chỉ đạo của cụ và các vị thân hào th…