tennguoidepnhat.net
Người sống mãi trong tim thế hệ trẻ Việt Nam
“Đây là tượng Bác Hồ này”, “Đây là đồng hồ của Bác Hồ này”, trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, các em nhỏ ríu rít chỉ cho nhau xem những hiện vật lưu trữ về Bác. Theo thống kê từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, hàn…