tennguoidepnhat.net
Thư gửi các tướng sĩ Vệ quốc quân và dân quân du kích Nam Bộ (15-9-1948)
Cùng các tướng sĩ Vệ quốc quân và dân quân du kích Nam Bộ, Các đồng chí, Nhân dịp phái đoàn Chính phủ vào Nam, tôi gửi lời thân ái thǎm các đồng chí. Đã hơn 3 nǎm nay, bộ đội và dân quân Nam Bộ đã …