tennguoidepnhat.net
Lời chia buồn cùng đồng bào công giáo địa phận Bùi Chu (20-12-1948)
Kính gửi Toà giám mục Bùi Chu, Nam Định, Tôi rất lấy làm đau đớn được tin Đức Giám mục Hồ Ngọc Cẩn đã từ trần. Tiếc vì chiến sự, tôi không thể về để dự đám tang Đức Giám mục. Tôi đã nhờ Uỷ ban khán…