tennguoidepnhat.net
Tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong thực hiện các nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ gìn thi hài Bác cho muôn đời con cháu về sau, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương và xây dựng công trình Lăng làm nơi yên nghỉ vĩnh hằng …