tennguoidepnhat.net
Thư gửi nam nữ học viên trường Y tá Liên khu I (2-1949)
Các bạn yêu quý, Y tá chẳng những là một nghề nghiệp, mà lại là một nghĩa vụ. Người y tá chẳng những giúp chữa bệnh mà còn phải phổ biến vệ sinh. Việc giữ gìn và bồi dưỡng sức khoẻ của dân tộc, ngư…