tennguoidepnhat.net
Thư gửi chiến sĩ du kích Hồng Sinh (xã Ngũ Lão, huyện Hoà An) (1-1949)
(Nhờ UBKCHC Cao Bằng chuyển) Tôi được báo cáo rằng: Hồng Sinh một mình đã diệt được 16 tên giặc. Đó là một thành tích vẻ vang cho toàn thể dân quân du kích Cao Bằng. Tôi rất vui lòng khen ngợi Hồng…