tennguoidepnhat.net
Thuốc đắng dã tật nói thật mất lòng (15-4-1949) (1)
Có những cán bộ tưởng rằng: Nếu công khai phê bình những khuyết điểm của mình, thì sẽ có hại, vì: – Kẻ địch sẽ lợi dụng để phản tuyên truyền, – Giảm bớt uy tín của đoàn thể và chính quy…