tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của báo Tribune (20-4-1949)
1- Hỏi: Thưa Chủ tịch, lâu nay sức khoẻ của Người thế nào? Trả lời: Cảm ơn quý báo. Lúc này tôi khoẻ hơn nǎm ngoái nhiều, nǎm nay có thể đi bộ 40 cây số thong thả. 2- Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết: đặ…