tennguoidepnhat.net
Lời cảm ơn nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 59 (1-6-1949)
Cũng như mọi nǎm, nǎm nay các vị đại biểu Quốc hội và đồng sự trong Chính phủ, Đồng bào các nơi, Các cơ quan, đoàn thể và bộ đội, Kiều bào ở nước ngoài và đồng bào những vùng tạm bị địch chiếm, Các…