tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo France Tireur (6-1949)
1. Hỏi: Từ 2 nǎm nay quan niệm của Cụ về mối liên lạc giữa Pháp và Việt Nam có thay đổi gì không ? Cụ có quan niệm rằng nước Pháp có thể có ý muốn ràng buộc Việt Nam với khối Liên hiệp Pháp bằng mộ…