tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị Thi đua ái quốc (6-1949)
Biết lớp học xong, tôi muốn đến thǎm. Nhưng tiếc không đến được. Vậy tôi gửi vài lời khuyên các cô các chú: Là chuẩn bị đánh giặc trong mùa thu đông này. Điều thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho…