tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi thi đua chuẩn bị tổng phản công (1-8-1949)
Mấy lâu nay, vì bận việc kháng chiến, tôi ít có dịp nói chuyện với đồng bào và chiến sĩ. Vậy hôm nay, lời đầu tiên là tôi thân ái hỏi thǎm: Các vị phụ lão, Các vị thân sĩ, Các anh em cán bộ chính t…