tennguoidepnhat.net
Thư gửi nữ du kích Bùi Thị Cúc, xã Ba Trại, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (8-1949)
(Nhờ UBKCHC Sơn Tây chuyển) Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi dân quân du kích xã Ba Trại đã anh dũng diệt giặc trong trận 16-2-1949. Tôi đặc biệt khen ngợi cháu Cúc đã tiêu diệt được 8 tên …