tennguoidepnhat.net
Thư gửi các cháu nhi đồng nhân dịp tết trung thu (18-10-1949)
Các cháu yêu quý! Nhân dịp Tết Trung thu, Bác gửi lời thân ái chúc các cháu vui vẻ. Lần này là Trung thu kháng chiến thứ ba của các cháu. Vì chúng ta kháng chiến đã ba nǎm, thức gì cũng hơi thiếu t…