tennguoidepnhat.net
Gặp lại cô bé quàng khăn đỏ cho Bác Hồ
Cô nữ sinh người Dao 14 tuổi năm ấy được gặp Bác Hồ 2 lần trong ngày, được che ô, quàng khăn quàng đỏ lên cổ Bác… Được gặp Bác 2 lần Tấm ảnh ghi lại buổi Bác Hồ trò chuyện với các học sinh Trường …