tennguoidepnhat.net
Thư gửi nhân dân Pháp nhân dịp lễ Nôen và nǎm mới 1950 (24-12-1949)
Các bạn thân mến, Nhân dịp lễ Nôen, và nǎm mới tôi thân ái gửi các bạn lời chào: chúc hoà bình và thịnh vượng. Nhân dịp này tôi gửi các bạn đôi lời sau đây: Như các bạn đã biết từ 4 nǎm nay thực dâ…