tennguoidepnhat.net
Bác Hồ sử dụng tiền nhuận bút như thế nào?
Bác Hồ không những là một nhà báo mà còn là người sáng lập ra báo chí cách mạng Việt Nam. Người là tác giả của hàng chục cuốn sách, hàng nghìn bài báo với hàng trăm bút danh khác nhau. Trước năm 19…