tennguoidepnhat.net
Thư gửi Đại hội công đoàn toàn quốc (1-1950)
Gửi Đại hội công đoàn toàn quốc, Nhân dịp Đại hội, tôi gửi lời thân ái chúc các đại biểu mạnh khoẻ và Đại hội có kết quả thiết thực tốt đẹp. Trong cuộc kháng chiến của dân tộc, giai cấp công nhân t…