tennguoidepnhat.net
Điện chia buồn (1949)
(Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ chuyển) Tôi rất buồn khi được tin ông Hoàng Minh Châu, uỷ viên trong Ban Thường trực Quốc hội vừa tạ thế. Tôi thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước li…