tennguoidepnhat.net
Thư gửi học viên ban huấn luyện công an (5-1950)
Ở một ban huấn luyện khác có non 300 học viên, họ đã gửi hơn 150 mẩu chuyện. Ban huấn luyện công an hơn 100 người, mà chỉ được 17 chú viết. Các chú nghĩ thế nào? Công an là bạn dân, thì những việc,…