tennguoidepnhat.net
Thư gửi báo Lao động (2-1950)
Nǎm mới, tôi gửi lời thân ái chúc anh chị em lao động tiến bộ về mọi mặt. Sau đây là trả lời cho báo Lao động: – Công nhân Việt Nam cần phải xung phong trong mọi công việc kháng chiến, kiến q…