tennguoidepnhat.net
Thư gửi anh em thương binh Mặt trận Lê Hồng Phong (1-5-1950)
Anh em thương binh, Tôi được báo cáo rằng trong trận Phố Lu và Nghĩa Đô, toàn thể chiến sĩ tỏ ra rất anh dũng. Riêng các anh bị thương, do sự chǎm nom của các thầy thuốc và các khán hộ, một số lớn …