tennguoidepnhat.net
Sinh viên Việt Nam tại Anh với Sắc lệnh tổng động viên (15-4-1950)
Được biết Chính phủ đã hạ Sắc lệnh tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của nhân dân, 14 sinh viên Việt Nam từ 18 đến 30 tuổi đang theo học ở trường đại học tại Luân Đôn đã đánh điện về hỏi kỹ…