tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân ngày 1-5-1950 (5-1950)
Nhân dịp Tết Lao động quốc tế, tôi gửi lời thân ái chúc mừng đồng bào lao động trong nước và anh em lao động thế giới. Trong lúc này, anh em lao động và nhân dân tiến bộ khắp thế giới đang mạnh mẽ …