tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê (15-6-1950)
Mùa lụt sắp đến, giữa lúc đồng bào đang tích cực chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Giữ vững đê điều để chống giặc lụt cũng là một việc chuẩn bị. Việc ấy nǎm nay khó khǎn hơn mấy nǎm trước. …