tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc (25-8-1950)
Nhân dịp hội nghị tôi gửi lời thân ái chúc các cô, các chú và chúc hội nghị có kết quả tốt. Sau đây là vài ý kiến giúp các bạn thảo luận: Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồ…