tennguoidepnhat.net
Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm cách mạng Tháng Tám và ngày độc lập (1950) (19-8-1950)
Cùng đồng bào trong nước và ngoài nước, Cùng các chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích, Cùng các cán bộ Chính phủ và Đoàn thể, Cùng các cháu thanh niên và nhi đồng. Lần này l…