tennguoidepnhat.net
Thư gửi những người bạn Pháp (15-11-1950)
Các bạn thân mến, Tôi được biết một số đông binh lính, hạ sĩ quan và sĩ quan Pháp ở Đông Dương về nước đã thành lập một tổ chức để bảo vệ quyền lợi của mình và nhất là đòi hồi hương các bạn đồng ng…