tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào Cao – Bắc – Lạng nhân dịp chiến thắng trên chiến trường biên giới (14-10-1950)
Cùng đồng bào thân mến, Chúng ta đã thắng to trong chiến dịch Cao – Bắc – Lạng. Có cuộc thắng lợi đó là vì đồng bào ba tỉnh ta rất hǎng hái tham gia kháng chiến. Vì bộ đội ta rất dũng c…