tennguoidepnhat.net
Thư gửi các bà mẹ và vợ Pháp có con và chồng chết trận ở Việt Nam (14-11-1950)
Các bà, Bọn thực dân Pháp đã gây ra một cuộc chiến tranh cướp bóc, đầy tội ác với dân tộc Việt Nam. Cũng vì chúng mà các bà, những người vợ và người mẹ Pháp, đã phải mất chồng mất con. Một số lớn b…