tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II (1950)
Về Hội nghị tổng kết, Bác có mấy ý kiến: Trong Hội nghị này, có những cán bộ đã trực tiếp tham gia chiến dịch về kiểm thảo ưu điểm, khuyết điểm. Lại có cán bộ các khu, các đơn vị, các cơ quan không…