tennguoidepnhat.net
Thư gửi đồng bào Lào Cai (27-11-1950)
Đồng bào thân mến, Đã mấy nǎm, đồng bào sống cực khổ dưới gót sắt giặc Pháp dã man, chịu đủ sự áp bức tàn nhẫn. Nhờ nhân dân ta hǎng hái, bộ đội ta dũng cảm, Chính phủ ta kiên quyết mà nay đồng bào…