tennguoidepnhat.net
Thư gửi chiến sĩ và cán bộ tham gia chiến dịch Trung du (12-1950)
Các chú đã cố gắng. Kết quả sự cố gắng đó là thắng lợi trong chiến dịch giải phóng biên giới vừa rồi. Lần này các chú phải cố gắng hơn nữa, vì chiến dịch này rất là quan trọng. Vả chǎng, chiến dịch…