tennguoidepnhat.net
Thư gửi Nha bình dân học vụ (24-1-1951)
Nhân dịp nǎm mới, tôi đã đề nghị và Chính phủ đã tán thành thưởng Huân chương Kháng chiến cho Nha bình dân học vụ. Đó là một khen thưởng rất xứng đáng, cũng là một khen thưởng chung: – Cho tấ…