tennguoidepnhat.net
Thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (29-5-1951)
Thân ái gửi các cháu nhi đồng toàn quốc, Mồng 1 tháng trước là ngày Lao động quốc tế. Mồng 1 tháng này là ngày Nhi đồng quốc tế. Ngày 1-5 là ngày mà tất cả những người lao động trong thế giới tỏ rõ…