tennguoidepnhat.net
Vì sao? (30-11-1951)
Vì sao Mỹ muốn phá hoại cuộc đàm phán ở Triều Tiên? Xin để những người chính khách Mỹ trả lời. – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: Dù Mỹ có hy sinh lính ở Triều Tiên, ở nơi khác, thì chúng ta cấp …