tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 34 nǎm cách mạng xã hội chủ nghĩa (7-11-1951)
Gửi: Đại nguyên soái Xtalin, Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa nǎm thứ 34, tôi kính thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam trân trọng và vui vẻ chúc mừng Ngài và Chính phủ cùng nhân dân …