tennguoidepnhat.net
Cả nhà kháng chiến (29-11-1951)
“Con đi đi. Đi đi con, Đánh Tây, để giữ nước non Lạc Hồng, Bao giờ kháng chiến thành công, Con về giúp mẹ vun trồng lúa khoai”. Đại khái đó là lời bà cụ Nguyễn Thị Vĩnh dạy các con của …