tennguoidepnhat.net
Thư gửi toàn thể chiến sĩ và cán bộ Đại đoàn 312 (12-1951)
Bác đã nhận được báo cáo (1-11-1951) của các chú về chiến dịch Lý Thường Kiệt 39 . Bác vui lòng vì kết quả khá, (địch bị bắt, bị giết và bị thương 970 tên). Nhất là vì các chú tiến bộ khá: – …