tennguoidepnhat.net
Thư khen ngợi những thanh niên kiểu mẫu trong dịp tết (21-2-1952)
Nhân dịp Tết, tôi có lời khen ngợi và chúc mừng nǎm mới toàn thể chiến sĩ (Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích) đã thi đua diệt giặc lập công, và toàn thể đồng bào đã thi đua tham gia…