tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện nhân dịp Tết nǎm Nhâm Thìn (1952) (27-1-1952)
Cùng đồng bào và bộ đội, Hôm nay nhân ngày Tết, tôi vui mừng nói chuyện với đồng bào và bộ đội. Trước hết, tôi thay mặt Chính phủ và Đoàn thể, chúc đồng bào trong nước, vùng tự do, vùng tạm bị chiế…