tennguoidepnhat.net
Tinh thần lính Mỹ (18-8-1952)
Báo Thời sự (Chronicle) ở Mỹ đǎng tin sau này: Muốn khỏi phải sang Triều Tiên, mỗi tháng hơn 100 lính Mỹ đóng ở tỉnh Caliphoócni (Mỹ) cố ý phạm tội trộm cắp, để đi ở tù. ở tù thì khỏi phải sang Tri…