tennguoidepnhat.net
Thư gửi các cán bộ và chiến sĩ chiến dịch Tây Bắc (1-10-1952)
Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Các chú phải đánh cho thắng. Tất cả các chú, cán bộ cũng như chiến sĩ, đều phải: – Quyết tâm chiến đấu, triệt để chấp hành mệnh lệnh. – …