tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 2 nǎm kháng chiến của Triều Tiên (24-6-1952)
Kính gửi: Tướng quân Kim Nhật Thành, Chủ tịch Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhân ngày kỷ niệm 2 nǎm kháng chiến của Triều Tiên, thay mặt Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam v…