tennguoidepnhat.net
Thơ chúc Tết (1-1-1953)
Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc, Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, Độc lập thống nhất, nhất định thành công. Ngày 1 tháng 1 nǎm 1953 HỒ CHÍ MINH Báo …