tennguoidepnhat.net
Thư gửi Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc (5-2-1953)
Thân ái gửi Hội nghị nông vận và dân vận, Các đồng chí, Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, ki…