tennguoidepnhat.net
Thơ chúc Tết Xuân Quý Tỵ, 1953 (11-2-1953)
Mừng nǎm Thìn vừa qua, Mừng Xuân Tỵ đã tới. Mừng phát động nông dân, Mừng hậu phương phấn khởi. Mừng tiền tuyến toàn quân Thi đua chiến thắng mới. Mừng toàn dân kết đoàn, Mừng kháng chiến thắng lợi…