tennguoidepnhat.net
Thư gửi cán bộ và đồng bào dân công cầu đường (16-9-1953)
Thân gửi cán bộ và đồng bào dân công, Nhân dịp phái đoàn của Chính phủ đi kinh lý, Bác thân ái gửi lời chúc các cô, các chú vui vẻ, mạnh khoẻ và cố gắng làm việc. Công việc cầu đường là rất quan tr…